شرایط محیطی

شرایط محیطی اولیه که انتخاب نوع تسلیح و عملکرد بالقوه ی سازه های MSE را تحت تاثیر قرار می دهد، نوع خاک محل می باشد که می تواند موجب زوال تسلیح گردد. تغییرات پس از ساخت باید در جاهایی که نمک های یخ زدا یا کود ها مورد استفاده قرار می گیرند، مورد توجه قرار گیرد.

برای تسلیح فولادی، رژیم های خاکی موجود در محل شامل نمک های سولفاتی که بطور کلی مقدار آنها نیز از 200 بخش در یک میلیون باشد و رژیم های اسیدی که PH آنها کمتر از 5 باشد، پروسه ی خوردگی را شتاب می دهند. رژیم های بازی (قلیایی) که PH  آنها بیشتر از 10 باشد از بین رفتن گالوانیزگی را تسریع می کنند. تحت این شرایط، تسلیح های بدون روکش ایجاد سوال می کند.

خاک اغلب نقاط کشور – به جز بخشی اندک در شمال کشور- قلیایی است و توجه داشته باشید نمک سولفاته نیز در خاک های ما به وفور یافت می شود.

رژِم های موجود در محل که می توانند به صورت بالقوه به تسلیح های ژئو سنتتیک حمله کنند، شناسایی شده اند. پلی استر (PET) در رژیم های بسیار قلیایی یا اسیدی دچار زوال می شوند. پلی اولفین ها فقط تحت شرایط اسیدی بالا دچار زوال می شوند.

برای بحث بیشتر در مورد زوال بالقوه ی تسلیح ها، در آینده مطالبی را عرضه کنم.

دومین مساله ی محیطی، دسترسی به سایت می باشد که ممکن است نوع و اندازه ی روساخت سازه ی MSEW را تحمیل کند. در کارگاه های دارای دسترسی کم و یا در موقعیت های دوردست، روساخت هایی مانند پوسته های فلزی ؛ بلوک های مدولار (MBW) که بدون نیاز به تجهیزات بالابر قابل نصب می باشند؛ یا روساخت های ژئوتکستایل یا ژئوگرید خم شده و پوشش های گیاهی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

سازه های RSS که دارای یک پوشش گیاهی می باشند باید با دقت انتخاب گردند تا سازگار با پوشش گیاهی دائمی و بومی منطقه باشد تا بتواند خود را سریع تر وفق داده  و بدون نیاز به آبیاری و تنها با بارش منطقه رشد کند.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید