اصول تسلیح خاک و مشخصات طراحی سیستم

دو هفته ای میشه که به دلیل مسافرت مطلب جدید وارد نکردم و  عدم دسترسی به اینترنت هم موجب شد نتوانم پاسخگوی دوستانی که تماس گرفتند یا ایمیل زدند، باشم.

بدین وسیله مراتب سپاس خود را اعلام می کنم و از آنجا که چند تن از دوستان سوالاتی در زمینه اصول اساسی خاک مسلح داشتند تلاش می کنم در حد توان و بضاعت مطالب را در این خصوص ارایه کنم.

 سعی می کنم اصول اساسی تسلیح خاک که حاکم بر رفتار سازه است را به طور خلاصه بیان کنم و پارامتر های طراحی سیستم را که برای طراحی RSS و MSEW مورد استفاده قرار می گیرند ارایه نمایم.

هدف این دوره مطالب فراهم کردن موارد زیر است:

  • درک نسبی از بر هم کنش خاک-تسلیح.
  • معرفی مفاهیم ظرفیت مهاری سیستم خاک مسلح.
  • فراهم کردن پارامتر های طراحی خاک برای خاکریز انتخابی، خاکریز نگهداری شده و ظرفیت باربری فونداسیون.
  • تعیین مشخصات سازه ای طراحی.

مرور کلی

همانگونه که در گذشته مورد بحث قرار گرفت، سیستم های خاکی تثبیت شده به صورت مکانیکی  (MSEW و RSS) دارای سه جزء عمده می باشند:

اجزای تسلیح،

سیستم روساخت

 خاکریز مسلح

اجزای مسلح کننده ممکن است بوسیله ی رفتار تنش-کرنش و هندسه طبقه بندی شوند. برحسب رفتار تنش-کرنش، اجزای تسلیح ممکن است غیر قابل توسعه (فلزی) یا قابل توسعه (پلیمری) باشند. این تقسیم بندی دقیق نیست زیرا برخی کمپوزیت های مسلح شده با الیاف شیشه ای و پلیمر های دارای مدول بسیار بالا دارای مدولی نزدیک به فولاد نرم می باشند. همچنین، تسلیحات مش کابلی بافته شده، مانند مصالح گابیون شش ضلعی، در هنگام گسیختگی بیشتر از خاک تغییر شکل خواهند داد و از این رو قابل توسعه می باشند. بر مبنای شکل هندسی آنها، تسلیح ها را می توان به دسته های نوارها، شبکه ها یا ورقه ها طبقه بندی کرد. اجزای روساخت، در صورت استفاده، می توانند پانل های پیش ساخته ی بتنی یا بلوک های مدولار، گابیون ها، مش کابلی جوش داده شده، بتن درجا قالب ریزی شده، الوار، شاتکریت، گیاهکاری، یا مصالح ژئوسنتتیک باشند. خاکریز مسلح، به مصالح خاکی قرار گرفته در ناحیه ی تسلیح ها اشاره دارد. خاک نگهداری شده به مصالحی اشاره دارد که دقیقا در مجاورت ناحیه ی خاکریز مسلح قرار گرفته است. خاک نگهداری شده منبع فشار های زمین است که توده ی مسلح باید در برابر آنها مقاومت کند. در مواقع استفاده از خاکریز دارای زهکشی ضعیف، یک سیستم زهکشی در زیر و پشت خاکریز مسلح نیز یک جزء بسیار مهم است.

/ 0 نظر / 42 بازدید