شیب بندی سایت

دوستان عزیز این مطلب که به صورت عکس ارایه شده است بخشی از مقاله ای مفصل در باره شیب بندی سایت است از آنجا که من از چگونگی قرار دادن فایل PDF  را در وبلاگ آگاهی ندارم آن را به صورت عکس در آوردم و سپس در وب قرار دادم.

این کار وقت زیادی از من گرفت بنابر این اگر شما از نحوه ارایه فایل pdf آپلود فیلم آگاهی دارید به من آموزش دهید تا در ارایه خدمت مفید تر توفیق یابم.

باسپاس بی پایان

شریعتی

صفحه اول

ص2

ص3

ص4

ص5

ص6

ص7

ص8

ص9

ص10

ص11

/ 0 نظر / 23 بازدید