طراحی فضای سبز

ب- واقعیت رنگ، اثرات و صفات آن:
واقعیت رنگ‌ها از طریق رنگ‌ مایه‌ها، بصورت فیزیکی و شیمیایی قابل تجزیه و تحلیل  و تعریف هستند.
از جنبه فیزیکی رنگ‌ها ناشی از امواج نوراند و چشم انسان قادر به دیدن طول موج‌های بین 400 تا 700 میلی میکرون است:

تعریف رنگ‌ها از طریق قیاس و توجه به تضادها حاصل می‌شود. ارزش یک رنگ کروماتیک   در برابر رنگ آکروماتیک معلوم می‌شود و ادراک رنگ واقعیتی است پسیکوفیزیکی و از واقعیت پسیکوشیمیک آن متمایز است که پسیکوفیزیک آن را اثر رنگ می‌نامیم. واقعیت رنگ و اثرات آن در صورت وجود ترکیبات موزون و هماهنگ قابل رویت است و در سایر موارد حالت‌های متفاوت و جدیدی به وجود می‌آورند، بطور مثال یک مربع زرد رنگ در زمینه سفید، تیره تر از همان مربع در زمینه سیاه به نظر می‌رسد (شکل 12)، زرد در زمینه سفید دارای اثری ملایم و گرم است در حالی که در زمینه سیاه و مربع زرد درخشندگی فوق العاده پیدا می‌کند (شکل 13) و نمودش سرد است و به طرف بیرون حرکت می‌کند یا یک مربع سفید در زمینه سیاه بزرگتر از یک مربع سیاه با همان اندازه در زمینه سفید به نظر می‌رسد (شکل 14) یعنی سفید از مرزی که برایش تعیین شده بیرون می‌زند اما سیاه در خود جمع شده و در خود فرو می‌رود (شکل 15). وقتی واقعیت رنگ‌ها با اثرات آن‌ها تطابق نمی‌یابد با حالتی دینامیک ولی ناهماهنگ جلوه می‌کنند و نیروی رنگی و مادیت رنگی موجب نوسانات غیر واقعی می‌گردد که این نوسانات غیر  واقعی رنگ‌ها و خصوصیت مادی آن‌ها به کمک هنرمند می‌آیند تا با اثرات و جلوه‌های موثرشان نکات غیر قابل توصیف را بیان کنند و اگر به اثرات نسبت رنگ‌ها در مجاورت هم و شکل سطوح رنگی نیز توجه شود بیان حالت‌های خاص به مراتب قوی تر و پر معنی تر خواهد بود. در صورتی که یک ترکیب با طراحی شروع شود و بعد به آن رنگ اضافه شود نمی‌توان ترکیب رنگی مورد پسندی را انتظار داشت زیرا رنگ‌ها ارزش و اعتبار مجرد خود را دارند و نمود آن‌ها سوای ارزش فرم و خط است.  یک رنگ همواره در کنار رنگی دیگر است که بر انسان تجلی می‌یابد یعنی در اصل ما با ارتباط رنگ‌ها با هم سرو کار داریم مثلاً یک ترکیب نارنجی و زرد با یک ترکیب نارنجی و سبز و یا با یک ترکیب نارنجی- سیاه فرق دارد و یک رنگ با رنگ مجاور چنان تأثیر پیچیده‌ای دارد که نمی‌توان آنها را جمع ماده دو رنگ دانست و یک طراح به این نیاز دارد که رنگ‌ها را در رابطه با هم دیگر ببیند و توانائی در این موضوع به حساسیت و تجربه هنرمند بستگی دارد و باید رنگ‌ها را با توجه به فضای پیرامون آن‌ها برگزیند و نه فقط براساس فرم‌ها و اشکال مورد نظر تا در نمایش مجموعه‌ای از فرم‌های مختلف به وحدت و یک رنگی در رنگ برسد و الا کار او مانند این است که یکسری فرم‌های تک رنگ را در مکانی واحد دور هم جمع کرده باشد.

/ 0 نظر / 39 بازدید