معرفی خودم

یکی از دوستان با لطف بسیار مرا شرمنده خود ساخت و ایمیلی برای من ارسال نمود و علاوه بر راهنمایی از من خواست تا تصویر و رزومه کاری خود را به صورت کامل در وب داشته باشم تا ارزیابی محتوای فایل بر اساس علم و تجربه مورد ارزیابی قرار گیرد.

فکر کردم سخن سنجیده ای بیان شده است و چرا نباید ما ایرانی ها برای مدعای خود مدرک ارایه کنیم؟ و مخاطب را قبل از ورود به مطالب با شخصیت و توانمندی های خود آشنا سازیم تا در صورت اقنا عمیق تر مطالب را نظر اندازد یا از آن صرف نظر کند.

به همین دلیل رزومه خود را که برای ایشان ارسال کردم بگذارم با این انتظار که دوستان نیز برای رفع اشکالات احتمالی و نیز دریافت انتقادات کامنت بگذارند.

از آنجا که این سایت به مطالب علمی اختصاص دارد از دکر فعالیت های سیاسی خودداری کرده ام.

من محمد مهدی شریعتی متاهل و دارای دو فرزند متولد 1344 -علی آباد کتول

دارای مدرک مهندسی فضای سبز از دانشگاه تبریز

در مرحله دفاع از پایان نامه ارشد طراحی محیط زیست دانشکده علوم و تحقیقات آزاد تهران

موسس و اولین رئیس  انجمن مهندسین فضای سبز(تا سال 1384)

موسس و دبیر کل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران(1385 و 1386)

موسس، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه پیام سبز(اسعفا در سال 1384)

موسس، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه سیمای محیط(پس از سال 1386تعطیل شد)

موسس و مدیرعامل موسسه مطبوعاتی سیمای محیط شهر امروز(اکنون فعالیتی ندارد)

مدیر مسئول استانداردهای معماری منظر و فضای سبز(انتشار آن را متوقف کردم)

طراح و مدیر اولین نرم افزار معرفی 3000 گونه زینتی با عنوان پردیس

فعالیت در اولین دوره شوارای اسلامی شهر به عنوان کارشناس و مشاور

.

.

.

و مدیرعامل شرکت فوژان دشت

البته آنچه مهم است همه این فعالیت ها برای راضی کردن دلم بوده و هیچکس نیز نه سردوشی و نه تاج گلی به گردنم انداخته است اما باور کنید که رد پایی که می بینید مرا راضی نکرده و تلاش خواهم کرد تا لحظه مرگ برای سرسبزی ایران عزیزم گام بردارم.

/ 0 نظر / 13 بازدید