رنگ ... 3

- منریسم[1]: آثار خود را براساس باورهای ذهنی به وجود می‌آورند نه بر پایه دریافت‌های بصری بی‌‌واسطه یعنی بجای اینکه طبیعت الهام بخش آن‌ها باشد، هنر این وظیفه را به عهده می‌گرفت چون به نظر آن‌‌ها نوعی خشونت در طبیعت وجود داشت که باید ملایم می‌شد و این حق را برای هنرمند قائل بودند که قواعد و قوانینی را به شیوه شخصی خود تفسیر کند و بیشتر از هنر کلاسیک و رنسانس اقتباس کرده و به آن‌ها صورتی شاعرانه تر می‌دادند. (کتاب رنگ-ایتن)

- باروک[2]: یعنی پر تکلف و پیرایه بندی شده که با تلفیق تو هم گرایی، رنگ، نور و حرکت می‌خواهد بیننده را از طریق کشش عاطفی مستقیم احاطه کند و کلاً با روک در معماری و هنر به شیوه‌‌ای اطلاق می‌شود که بجای خطوط مستقیم از قوس‌ها و آرایش‌های پیچیده استفاده شده باشد. در این دوره ابهت و واقع گرایی وجود داشت با نمایشی رمز گونه از قدرت، ثروت و ظفرمندی. (کتاب رنگ-ایتن)

- روکوکو[3]: هنری است تزئینی که ظرافت و حساسیت را به جای اهمیت و واقع گرایی با روک بکار می‌برد با افراد در تجمل و زیبایی. (کتاب رنگ-ایتن)

- فئوکلاسیسم[4]: گرایشی است که در نیمه قرن 18 از رم آغاز و به سایر نقاط گسترش یافت و نتیجه واکنشی بر ضد افراط کاری‌های باروک و روکوکو بود یا اشتیاق به بازآفرینی هنر یونان و روم و آگاهانه خود را برای اولین بار به هنر باستانی محدود کردند. (کتاب رنگ-ایتن)

- رومانتی سیسم[5]: یعنی گرایش به مسائل خیالی و رومانتیک که احساس در آن نقش عمده داشت و در پی یافتن واقعیتی ژرف تر از سنت و قاعده بود. اثر خوب از نظر هنرمند رومانتیک اثری نبود که تناسبات و اجزاء هماهنگ و موزون داشت بلکه اثری بود که عواطف خوشایند در بیننده ایجاد می‌کرد و کلاً در ضدیت با مبانی هنری نئوکلاسیسم بود. (کتاب رنگ-ایتن)


[1] - Mannerism

[2] - Baroque

[3] - Kococo

[4] - Neo Classicism

[5] - Romantisicm 

/ 0 نظر / 35 بازدید