رنگ آبی

آبی در مقابل قرمز همواره بی‌تحرک بوده و رنگی است ناشکیبا. آبی همیشه رو به سردی و قرمز رو به گرمی دارد.

آبی همواره متوجه درون است و به همان اندازه که قرمز با خون الفت دارد آبی با اعصاب پیوسته است. اشخاصی که رنگ آبی را ترجیح می‌دهند اغلب پوستی رنگ باخته داشته و گردش خون آن‌ها ضعیف است ولی دارای اعصابی محکم و قوی هستند. آبی در طبیعت رنگی پرقدرت و دوران خودنمایی آن در زمستان است زمانی که رشد و نمو طبیعت خاموش می‌شود رنگ آبی زندگی خود را آغاز و جلوه و شکوه می‌یابد، رنگ آبی همیشه سایه وار است و همواره میل دارد در تاریکی خودنمایی کند، نامحسوس است و در عین حال اتمسفر شفافی را می‌نمایاند آبی در جو زمین، از طلوع صبح تا غروب آفتاب و حتی در شب نیز به چشم می‌خورد. در طبیعت رنگ آبی از روشن ترین تا تاریک ترین آن وجود دارد.

آبی جنبه‌های گوناگونی از روح را نشان می‌دهد، در فکر و روح ما وارد می‌شود، با روان پیوند خورده و تا اعماق روح نفوذ می‌کند آبی ایمان را بیان کرده و اشاره‌ای است به فضای لایتناهی و روح ولی وقتی آبی تاریک می‌شود تنزل و سقوط می‌کند و معنی و هم، بیم و ترس، غم و اندوه و مرگ و نیستی را به خود می‌گیرد اما همواره نشان دهنده فکری برتر و مافوق طبیعی است و به عالم بالا اشاره می‌کند. آبی در زمینه زرد خاموش و تاریک و روی زمینه بنفش تیره، تاریک تر به نظر می‌آید و رو به عقب میرود و اهمیتش را از دست می‌دهد ولی روی بنفش خیلی تیره جلا پیدا می‌کند. آبی در زمینه قهوه‌ای تیره قدرتش افزون شده و قهوه‌ای هم جان می‌گیرد.

رنگ آبی روی قرمز نارنجی به نوسان در می‌آید و زندگی تازه‌ای بدست می‌آورد. زمینه سبز موجب تغییر حالت آبی به رنگی زنده و فعال می‌شود. آبی فشار خون، نبض و تنفس را کاهش می‌دهد و نشان دهنده آرامش کامل است. در هنگام خستگی و بیماری نیاز به این رنگ بیشتر می‌شود و ایجاد خوشنودی می‌کند و محیط آبی رنگ، مناسب ترین محیط برای ایجاد تفکر است. رنگ آبی نشانگر حقیقت و اعتماد، عشق و ایثار، تسلیم و فداکاری نیز هست. 

/ 0 نظر / 37 بازدید