تضاد رنگ‌های مکمل

دو رنگ مکمل، زوجی متضادند که هر یک نیازمند دیگری است و در اثر مجاورت هر کدام با دیگری باعث تحریک آن رنگ می‌شود. این رنگ‌ها در دایره رنگ در امتداد قطر رو به رو به هم قرار می‌گیرند: زرد در مقابل بنفش- آبی در مقابل نارنجی- قرمز در مقابل سبز- و کلاً هر رنگ موجود در دایره رنگ در مقابل رنگ دیگری در جهت مخالف آن قرار می گیرد که هر دو، رنگ مکمل را تشکیل می‌دهند.

در هارمونی رنگ‌ها، رنگ‌های مکمل یکی از پایه‌ها و اصول هماهنگی هستند زیرا این خصوصیت در رنگ‌ها برای چشم موازنه و تعادل بوجود می‌آورد و با این نوع تضاد هر رنگی با نهایت قدرت خود را نشان می‌دهد. برخی از رنگ‌های مکمل علاوه بر مکمل بودن، خاصیت تضاد تاریک و روشن دارند یا خصوصیات دیگری را هم در خود دارند بطور مثال دو رنگ مکمل زرد و بنفش علاوه بر مکمل بودن، خاصیت تاریک و روشن نیز دارند و رنگ‌های قرمز نارنجی و سبز آبی در عین مکمل بودن پر قدرت ترین اثر تضاد سردی و گرمی را هم در خود حفظ کرده‌اند رنگ‌های سبز و قرمز از لحاظ تاریکی و روشنی برابرند و درخششی یکنواخت دارند.

از ترکیب رنگ‌های مکمل بصورت دو به دو باید رنگ خاکستری و از ترکیب نورهای مکمل باید نور سفید حاصل شود. در طبیعت معمولاً رنگ‌ها با لطافت خاصی بصورت مکمل در کنار هم قرار گرفته‌اند مثلاً اگر به بوته گل سرخی توجه کنیم می‌بینیم چگونه دو رنگ مکمل به نحو زیبایی در مجاور هم واقع شده‌اند: قرمزی گل و شکوفه‌های سرخ رنگ در میان برگ‌های سبز قرار گرفته‌اند. کاربرد دقیق و منطقی رنگ‌های مکمل ایجاد درخشندگی و سرزندگی خواهد نمود.

/ 0 نظر / 191 بازدید