کنتراست رنگ‌ها - تضاد اصلی - طراحی فضای سبز

1- تضاد اصلی:

ساده ترین نوع تضاد است و تنها از رنگ‌های با شدت زیاد استفاده می‌شود. ترکیبات آن معمولاً شامل رنگ‌های اصلی زرد- قرمز و آبی بوده و قرمز آبی- سبز یا آبی- زرد- بنفش یا سبز- بنفش- آبی- نارنجی- سیاه هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع تضاد حداعلای تضاد بین رنگ‌ها را نشان می‌دهد مثل تضاد بین سیاهی و سفیدی.

وقتی که رنگ‌های خالص و شدید به رنگ‌های کم رنگ یا پررنگ مبدل شوند ارزش و مفاهیم تازه‌ای می‌یابند خصوصاً اگر رنگ سیاه و سفید آن‌ها را احاطه کند. یکی از کاربردهای این تضاد این است که می‌توان یک رنگ را به عنوان رنگ اصلی انتخاب نموده و بیش از سایر رنگ‌ها به آن نقش و بهاء داد و این رنگ برتر، در میان سایر رنگ‌ها درخشان تر خواهد شد.

انگیزه انتخاب این گونه رنگ‌ها ایجاد طرح‌های تزئینی می‌باشد چون نیروی شدید رنگ‌ها برتری خود را در همه جا نشان می‌دهند و مفاهیم گسترده‌ای را ارائه می‌کنند. 

برای مطالعه بیشتر به کتاب رنگ ایتن مراجعه کنید

/ 0 نظر / 47 بازدید