تضاد کیفیت

تضاد کیفیت، میزان درجه اشباع، اندازهٔٔ درخشش یا مقدار تاریکی و خاموشی و خلوص رنگ‌ها را مشخص می‌کند

رنگ‌هائی که از تجزیه نور سفید حاصل می‌شوند دارای حداکثر درخشش بوده و از نظر اشباع بالاترین نقطه اشباع را دارند. مقدار روشنی و تاریکی رنگ‌ها نیز با حداکثر و حداقل درجه اشباع آن‌ها سنجیده شود. 

/ 0 نظر / 46 بازدید