اکتشافات زیر سطحی) گمانه زنی

موضوع "اکتشاف زیر سطحی)گمانه زنی)" را پس از مطالعه این مقدمه کوتاه مطالعه فرمایید

روزی که گلفوژ را بر اساس کپی معکوس از روی یک محصول اروپایی با تغییراتی اندک شروع کردم(سال 1383) اصلا فکر نمی کردم ایجاد یک دیوار حایل با استفاده از آن تخصصی علمی و دارای ابعاد وسیع جه از جنبه های مثبت و منفی است اما به مرور که بر دامنه مطالعات خود افزودم از جسارتی که برای ورود به این عرصه به خرج داده بودم گاهی به وحشت می افتم.

خوشبختانه از سه جهت در پروژه های بزرگی که اجرا کردم شانس آوردم

1- از مخاطرات یک دیوار حایل با این حجم آگاهی نداشتم و گرنه به خود اجازه ورود به این عرصه مهم را نمی دادم.

2- این پروژه ها در مکانی واقع شده بودند که از بستری سنگی و مقاوم فاقد نشست برخوردار بودند و به همین دلیل پس از سال ها هنوز پا برجا و استوار مانده اند.

3- کارفرمایان محترم به غرس گیاهان پایا در آنها اقدام نمودند و با نفوذ ریشه به خاک شریاط مطلوب برای پایداری سازه فراهم گردید.

 آگاهی روشن کننده تاریکی هاست و هرچه توانایی بر اساس آگاهی بیشتر باشد امنیت، آرامش و آسایش بیشتری را فراهم می کند و بازدارندگی آن سلامت جامعه تامین می کند.

آگاهی در مرحله نخست هزینه زیادتری را به کارفرمایان محترم تحمیل می کند اما اما نتیجه این هزینه در دراز مدت سودهای کلانی را به سازمان و جامعه برمی گرداند.

من در نزدیک میدان منیریه ساکن هستم و به دلیل عملیات عمرانی مترو هر چند وقت یکبار شاهد نشست زمین و باز شدن آن هستم ، این تخریب ها که تا یک ماه آمد و شد مردم را به مخاطه می اندازد و گاها جان آنها را به مخاطره می افکند ناشی از عدم مطالعه و نپرداختن هزینه دریافت و آگاهی است بنابراین همه با هم تلاش کنیم تا خود آگاه شویم، به جامعه آگاهی دهیم و در سایه دانایی با آسایش، سلامت و امنیت زندگی کنیم.

انتظار من از بازدید کنندگان محترم راهنمایی در ارتباط با مطالب ارایه شده است

برنامه ی اکتشاف زیرسطحی (گمانه زنی) بطور کلی شامل عمق یابی خاک، چال زنی ها و چاله های آزمایش می باشد. نوع و گستردگی اکتشاف باید پس از مرور داده های مقدماتی بدست آمده از بازرسی های میدانی و در مشورت با یک مهندس ژئوتکنیک یا مهندس زمین شناس ، مورد تصمیم گیری قرار گیرد. اکتشاف باید برای ارزیابی پروفیل زمین شناسی و زیر سطحی در ناحیه ی ساخت کافی باشد. برای دریافت راهنمایی در مورد ارزیابی های مورد نیاز کتاب تحت  عنوان " راهنمایی در مورد بازرسی های فونداسیون"(( Manual on Foundation Investigations آشتو 1988 پیشنهاد می شود مورد مطالعه قرار گیرد.

اصول حد اقلی زیر برای اکتشافات زیر سطحی برای کاربرد های بالقوه ی MSE پیشنهاد می گردد:

  • چالزنی های خاک باید در فواصل زیر صورت گیرند:

-         30 متر (100 فوت) در طول مسیر سازه ی خاکی مسلح

-         45 متر (150 فوت) در طول پشت سازه ی خاکی مسلح

پهنای دیوار MSE یا سازه ی شیب ممکن است 0.8 برابر ارتفاع پیش بینی شده فرض گردد.

  • عمق چالزنی باید توسط شرایط زیر سطحی کلی کنترل گردد. در جایی که سنگ بستر در عمق متعارفی قرار گرفته باشد، هسته هایی از سنگ باید با طولی برابر با 3 متر (10 فوت) استخراج شوند. این هسته گیری به ایجاد تمایز مابین سنگ جامد و تخته سنگ کمک خواهد کرد. هسته گیری عمیق تر ممکن است برای توصیف بهتر شیب های سنگی در پشت سازه های نگهدارنده ی جدید مفید باشند. در نواحی پروفیل خاک، هسته گیری ها حداقل باید تا عمقی دو برابر ارتفاع دیوار یا شیب ادامه یابند. اگر شرایط خاک زیرین در این عمق، ضعیف باشد و برای فشار های ناشی از ارتفاع سازه مناسب نباشد، هسته گیری باید تا عمقی ادامه یابد که با خاک قوی مواجه گردیم.
  • در هر هسته گیری، نمونه ها باید در عمق هر 1.5 متر و در تغییرات لایه ها برای شناسایی های بصری، طبقه بندی و آزمایشات آزمایشگاهی استخراج گردند. روش های نمونه گیری (آزمایش نفوذ استاندارد و نمونه گیری لوله ی دیوار نازک شلبی) پیروی کنند که بستگی به نوع خاک دارد.- پیشنهاد می شود با یک مهندس ژئوتکنیک برای دریافت اطلاعات بیشتر مش.رت شود-

در خاک های دانه ای، آزمایش نفوذ استاندارد می تواند برای بدست آوردن نمونه های دست خورده مورد استفاده قرار گیرد. در خاک های چسبنده، نمونه های دست نخورده باید استخراج گردند که این کار با روشهای نمونه گیری دیوار نازک صورت می پذیرد. در هر دو نوع هسته گیری، نه تنها در زمان هسته گیری بلکه  پس از آن نیز باید مشاهدات دقیقی بر روی سطح غالب آب زیرزمینی صورت گیرد تا بتوان سطح غالب آب زیر زمینی را ثبت کرد. در صورت ضرورت، باید پیزومتر هایی در تعداد کمی از حفره ها نصب گردد تا بتوان سطوح آب را در دراز مدت مشاهده کرد.

  • هر دو آزمایش نفوذ استاندارد و آزمایش نفوذ مخروط، داده هایی را در مورد مقاومت و چگالی خاک ها ارائه می دهند. در برخی موقعیت ها، اجرای آزمایشات در محل با استفاده از دیلاتومتر و فشار سنج یا ابزار دیگر ممکن است برای اندازه گیری مقادیر مدول های خاک مناسب باشد.
  • نمونه های حجمی کافی از خاک های در دسترس، باید همانگونه که در بخش آزمایش در ادامه برای محاسبه ی مناسب بودن خاک برای استفاده بعنوان خاکریز در سازه های MSE آمده است، استخراج شده و مورد ارزیابی قرار گیرند. این مصالح باید از کلیه ی نواحی که ارزیابی های مقدماتی نشان می دهند که باید به عنوان قرضه مورد استفاده قرار گیرند، استخراج گردند.
  • اکتشافات حاصل از چاله ی آزمایش باید در نواحی که ناپایداری از خود نشان می دهند صورت گیرد  و یا به منظور کشف دسترسی به مصالح قرضه برای خاکریز انجام شود. موقعیت ها و تعداد چاله های آزمایش باید مبنی بر داده های حاصل از ارزیابی مقدماتی تعیین گردد.

توسعه و اجرای یک برنامه ی بازرسی زیر سطحی مکفی، یک جزء کلیدی برای اطمینان از اجرای موفق پروژه می باشد. دلیل آسیب که در پروژه ها تجربه می گردد، اغلب نشان از عدم وجود برنامه های اکتشاف زیر سطحی کافی می باشد که در نواحی موضعی یا نواحی قابل توجهی صورت نگرفته است و منجر به نشست های تفاضلی قابل توجه و سبب به وارد شدن آسیب به پانل های روساخت شده است. در برخی موارد مستند سازی شده، یک چنین شرایط ضعیفی برای فونداسیون موجب گسیختگی کامل فونداسیون و فروپاشی فاجعه انگیزی شده است. در جاهایی که مصالح انتخابی برای خاکریز باید از منابع در محل بدست آید، مقدار و کیفیت آن باید بطور کامل تعیین گردد تا خسارت وارده به پیمانکار بدلیل شرایط تغییر یافته به حداقل ممکن برسد.

 

شرکت فوژان دشت

تولید کننده انحصاری گلفوژ تیپ 2

و مجری دیوارهای حائل سبز یا استفاده از گلفوژ است

اگردر زمین خود  سطح شیبداری دارید که نمی دانید با آن چه کنید

با ما تماس بگیرید

شاید بتوان با راه حل ساده و کم هزینه از ویژگی منحصر به فرد شیب برای افزایش عملکرد و زیبایی سایت بهره برد

ما برای همفکری از شما هزینه دریافت نمی کنیم

اعتبار ما اعتماد شماست

از اعتماد به ما و تماس با من هرگز متضرر نخواهید شد

از تماس شما اعتماد به نفس بیشتری دست پیدا می کنم که نشان می دهد مسیری را که برگزیده ام همراه و پشتیبانان بی شماری دارم.

شماره من: 09123497257

ایمیل من :

shariati83@yahoo.com

دفترفنی:55365915 - 021

لطفا تصاویر سایت خود را به گونه ای به ایمیل ارسال کنید که شیب زمین قابل تفسیر باسد و در تصویر چنانچه فردی بالغ وجود داشته باشد تا بتوان مقیاس را نیز درک کرد بسیار مطلوب است

/ 0 نظر / 77 بازدید