گلفوژ تیپ 2

گلفوژ تیپ 2 –

  • ابعاد: 20×58×58
  • حجم: خوب مناسب برای انواع گیاهان
  • وزن: 2+80
  • زاویه: بین 60 تا 90 درجه شیب دیواره
  • ارتفاع سازه ( ترانشه): تا 20 متر بدون ایجاد تراس بینابینی به صورت یکسره
  • عیار سیمان: 400
  • مقاومت: 350
  • اتصال ریشه  با خاک: از طریق پشت
  • نوع مسلح کننده خاک : ژئوگرید و ژئوتکستایل، تسمه های پلیمری، تسمه های فولادی و ...

امکان کاشت گیاهان همیشه سبز و ریشه حساس وجود دارد

به زودی مطالب بیشتری در این صفحه درج خواهد شد

این مطالب شامل تصاویر و شرایط و نقشه های اجرایی خواهد بود

/ 0 نظر / 32 بازدید