باغ آشپزخانه ای - طراحی فضای سبز

کوزه سفالی که در تصویر ملاحظه می کنید تله های مخصوص به دام انداختن موجودات مثل حلزون است تا بتوان محصولی ارگانیک تولید کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید