کلاسیسیسم

 همان طور که در قسمت قبل بیان شد تلاش دارم به صورت خلاصه سبک های هنری که در طراحی تاثیر دارند را تقدیم کنم

شما نیاز دارید در مورد سبک های هنری بدانید و نقش هر رنگ را در آن سبک هنری تحقیق کنید بی تردید بعد از شناخت خود به دریافت های جدیدی دست خواهید یافت که ممکن است منحصر به فرد باشد و تنها برای اولین بار، شما به آن دست یافته باشید.

تفاوت یک هنرمند خلاق با یک مقلد در ارایه یک طرح منظر بی بدیل، به نوع دریافت او از تاثیرات رنگ برمی گردد بنابراین ابتدا سبک را بشناسید و سپس اثرات رنگ را در آن سبک مورد ارزیابی قرار دهید آن گاه روحیات خود را با سبک ها مختلف هم سنگ کنید و با تمرین و ممارست تلاش کنید به ارایه طرحی اقدام کنید که هر بیننده ای با دیدن آن امضای نامرئی شما را در پای اثر درک کند

موفق باشید - شریعتی

- کلاسیسیسم[1]: یعنی پیروی از اصول کلاسیک و روش‌ها و قواعد هنری در روم باستان و یونان. به اعتقاد یونانیان انسان معیار همه چیز است و آنچه انسان می‌شناسد همان نظم طبیعت است که با نظم عقل یکی است و هر دوی این نظم ساده و زیبا است. در این دوره از رنگ‌های درخشان مثل زرد لیموئی، نارنجی، سبز ملایم، سبزهای کارمین و آبی طاووسی زیاد استفاده می‌شد. (تاریخ هنر-ه.و.جنسن)


[1] - Classicism 

/ 0 نظر / 36 بازدید