روانشناسی و مفاهیم رنگ‌ها:

1- رنگ زرد:‌

زرد روشن ترین رنگ‌هاست و تراکمی از سفیدی دارد. زرد طلائی رنگی است منور با درخششی ملایم و بدون وزن و نامتعادل. از این رنگ به عنوان سمبل آخرت، شگفتی، پادشاهی و سلطنت و نور خورشید استفاده می‌شده است. بطور کلی رنگ زرد، نشان روشنی و نور است و از لحاظ سمبلیک با فهم و دانایی ارتباط دارد ولی رنگ زرد تیره دارای مفاهیم دروغ، خیانت، حسد، اشتباه، بی‌اعتمادی و شک است. رنگ زرد موجب افزایش فشار خون، تسریع نبض و تنفس به طریق مشابه رنگ قرمز اما با ثبات نسبتاً کمتری می‌شود و برخلاف رنگ سبز تجمع آن باعث انبساط خاطر است و روحیه شاد را القا می‌کند. رنگ زرد روی زمینه سفید تیره و خاموش است و زمینه سفید اهمیت زرد را تنزل می‌دهد اما اگر رنگ سفید روی زمینه زرد قرار گیرد نمود آن کلاً تغییر می‌یابد رنگ زرد روی زمینه صورتی نیز چهره می‌بازد و متمایل به سبز شده و قدرت خودنمایی و درخشش آن کم می‌شود. در اینجا رنگ صورتی بیان کننده عشقی پاک و زرد معرف سستی و بی‌حالی است . هرگاه رنگ زرد روی زمینه نارنجی قرار گیرد نارنجی را روشن تر می‌کند رنگ زرد و نارنجی بصورت توام مزارع زرین گندم را زیر نور روز یا منظره صبحگاهی در هنگام طلوع خورشید را تداعی می‌کند. زرد روی زمینه سبز می‌درخشد و روی زمینه قرمز بنفش به شدت خودنمایی می‌کند.

رنگ زرد روی زمینه آبی متوسط می‌درخشد و دارای اثری دافع و غریب است چون آبی تحمل درخشش رنگ زرد را ندارد رنگ زرد روی قرمز، بشاش و دارای زرق و برق است و نشان دهنده شکوه و جلال و معرفت می‌باشد. رنگ زرد روی زمینه سیاه بسیار واضح، روشن و نیرومند است. 

/ 0 نظر / 49 بازدید