چرا یک متخصص دیوار حایل باید مواد پلیمری را بشناسد؟

در حال حاضر یکی از مواد مورد مصرف در تثبیت سطوح شیب دار مواد پلیمری هستند و بدون استفاده از آنها نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

سعی من این است که تمامی اصطلاحات فنی رایج در بازار و هم اختصارات علمی را برای درک بهتر بشکافم و اگر در ارایه مطالب برخی مطالب را که به رشته های دیگر ارتباط دارد را ارایه می کنم فقط و فقط به احترام همه کسانی است که تمایل به دریافت کامل مطلب دارند و چنانچه با این زیاده گویی برای مخاطبین عزیز حزاحمت ایجاد می کننم به من اطلاع دهید تا نسبت به ارایه خلاصه تر موضوعات اقدام کنم.

نکته دیگر اینکه برخی اختصارات علمی اصطلاحات عمومی دارند که حتما نیازمند بازتر شدن مطلب دارند در هر صورت دیدگاه شما برای من امتیازی بزرگ است تا در رفع نواقص اهتمام ورزم. - شریعتی

در مطلب قبل منظور از   LDPE مواد پلی اتیلن است

/ 0 نظر / 31 بازدید