یک واقعه غیر منتظره

این مطلب را از آن جهت در وبلاگ می گذارم، چون مرا با شگفتی مواجه ساخت و هم برای تشکر از مدیریت شهرداری منطقه 3 برای این اقدام و احترام به حقوق شهروندی و هم تذکر به کسانی که اقدام به احداث دیوار حایل سبز بدون داشتن صلاحیت لازم و توانایی اجرای آن موجبات بی اعتمادی به سیستم فضای سبز عمودی با استفاده از گلدان بتنی( گلفوژ) می شوند و خدمات ارزشمند پیمانکاران توانمند این حوزه را زیر سوال می برند!!

اصل ماجرا

موبایلم زنگ زد و خانم محترمی که خود را اسعدی معرفی کرد مرا برای انجام یک مصاحبه و جلسه دعوت کرد ساعت 5 خود را به جلسه رساندم خانمها اسعدی و محمودی (بیشتر اسعدی) به شرح موضوع تحقیقی خود پرداختند و اینگونه شرح دادند:

... شهرداری منطقه 3 به عنوان کارفرما پروژه ای را تحت عنوان تاثیر اجتماعی دیوار حایل و بررسی نظرات شهروندان منطقه از ابغاد گوناگونن اعم از اجتماعی ، اقتصادی و غیره را تعریف و مجموعه ما به دنبال یافتن پاسخ دقیق برای پرسش های خود هستیم و از طریق وبلاگ با شما آشنا شدیم ...

من از اینکه مدیری پیدا شده که تا این اندازه برای نظر شهروندان احترام قائل شده و صرف نظر از نتیجه تحقیق به دنبال طرح چنین مسئله ای است بسیار خوشحال شدم و جا دارد از این اقدام علمی پر اهمیت سپاسگزاری ویژه ام را ابراز داشتم و آرزو کنم مدیران تمام حوزه های اجرایی قبل از اجرای هر پروژه بزرگ با اقداماتی از این دست اعتماد شهروندان را جلب کنند.

اشاره دیگر ایشان به فرو ریختن دیوار حایل سبز در خیابان ارمغان بوده است که خوشبختانه خسارتی در پی نداشته و شهرداری را مجبور به جمع آوری گلدان بتنی و ایجاد دیوار حایل مالون ساخته است و تصاویر آن را نیز به من نشان دادند که تذکر چند نکته را ضروری می دانم:

  • احداث دیوار گلدان بتنی(گلفوژ( یک فعالیت تخصصی است که هر پیمانکاری نباید به خود اجازه دهد در این زمینه بدون داشتن صلاحیت لازم به اجرای آن اقدام کند.
  • بررسی و مطالعات ژئوتکنیکال قبل از اجرا باید صورت گیرد.
  • شهرداری اجرای پیمان از این دست را نباید به پیمانکاران فاقد صلاحیت بسپارد.
  • گلدان بتنی(گلفوژ) یکی از بهترین راههای تثبیت و تحکیم دیوارهای ریزشی و لغزشی است که به جنبه های زیست محیطی نیز نظر دارد و شمردنمزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... آن  از حوصله این مطلب خارج است و با انواع دیوارهای طره ای و ثقلی قابل مقایسه نیست.
  •  و ...

در زیر چند نمونه دیوار حایل را که با شیوه ای اصولی ایجاد شده و برای تحمل بارهای صدها تنی اجرا گردیده است را ارایه می کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید