طراحی فضای سبز- هارمونی رنگ‌ها

هارمونی یعنی تعادل و توازن بین قدرت‌های رنگی ، برای درک بهتر مطلب می‌توانیم آزمایشی انجام دهیم: اگر مدت 20 ثانیه به یک مربع قرمز خیره شویم و سپس چشم را ببندیم

یک پس تصویر که بصورت مربع سبز رنگ است در چشم ظاهر می‌شود. این عکس العمل فیزیکی بدن نسبت به رنگ‌ها جستجویی برای ایجاد تعادل و توازن است و احساسی است که تضادهای پی در پی را به وجود می‌آورد. وجود تضادهای رنگی همزمان و پی در پی برای چشم رضایت بخش بوده، برای آن تعادلی به وجود می‌آورد و کلاً هارمونی رنگ‌ها، باعث آرامش اعصاب می‌شوند لذا باید با شناخت نظام به وجود در رنگ‌ها به کشف هارمونی‌های رنگی نائل کردیم. برای ایجاد حداکثر هماهنگی در الحاق رنگ‌ها باید همانند منشور آن‌ها را به ترتیب نزدیک هم قرار داد بدین ترتیب تناسبات دلپذیری بدست می‌آید و یک رنگ تحت تأثیر رنگ دیگر که دارای ارزش رنگی زیادتر با کم تر می‌باشد واقع می‌شود. ایجاد این نوع هماهنگی ساده ترین و کم هیجان ترین نوع هماهنگی است ولی زمانی که با سایر موضوعات مورد نظر تلفیق می‌شوند بسیار جالب و مؤثر می‌گردند. البته باید توجه داشت که طبیعت منحصراً از رنگ‌ها ساخته نشده است بلکه اساساً از روشنی و تاریکی تأثیر می‌پذیرد و دگرگونی در رنگ‌ها بر حسب مقدار نوری که آن‌ها جذب یا دفع می‌نمایند به وجود می‌آید. برای ایجاد هارمونی می‌توانیم فرمول کلی برای هر یک از زوج‌های رنگی مکمل بسازیم که از سه رنگ تشکیل شده‌اند و اگر آن‌ها را به صورت مثلثی در دایره رنگ در نظر بگیریم دوازده مثلث در دایره خواهیم داشت و یا در صورتی که مربع مستطیل و مربع را به ترتیبی که در شکل 6 آمده است قرار دهیم ترکیباتی‌ هارمونیک را انتخاب کرده‌ایم. در شکل 7 چهار رنگ آبی، سبز آبی، قرمز نارنجی و زرد با شدت تمام و با ارتفاع مختلف از نظر تاریکی و روشنی تنظیم شده‌اند که یک نوع هارمونی در رنگ است. در شکل 8 همان رنگ‌های شکل قبلی به صورت مربع‌های کوچک به صورت شطرنجی تنظیم شده‌اند، کمپوزسیون رنگ‌ها در این شکل دارای استحکام و قدرت شکل اولیه نیستند ولی از لحاظ شکل فنی ترند، رابطه رنگ‌ها نیز بطور کلی دگرگون شده و از کنتراست تاریکی و روشنی آن‌ها کاسته شده است. تضاد تاریکی و روشنی بین بنفش و سبزآبی از بین رفته لیکن تضاد سردی و گرمی به قوت خود باقی است و اگر میزان شدت تاریکی و روشنایی رنگ‌های سبز و بنفش به میزان رنگ زرد کاهش یابند یا به عبارت دیگر روشن تر شوند ؟ رنگ‌ها تغییر پیدا می‌کند. بنا بر این ملاحظه می‌شود که ترکیبات هماهنگ رنگ‌ها را می‌شود به راه‌های مختلف تغییر داد و دایره رنگ بهترین مرجع برای اینکاراست. مطابق رنگ‌های تنظیم شده در دایره رنگ می‌توانیم نمونه رنگ‌های سه تایی (زرد- آبی- قرمز) و چهار تایی (زرد- قرمز نارنجی- بنفش- آبی سبز) و ترکیبات بین آن‌ها را بر اساس مثلث، مربع، مستطیل که در شکل 6 نشان داده شده است انتخاب کنیم مثلث‌های متساوی الساقین و متساوی الاضلاع، مربع و مستطیل را می‌توان از هر نقطه روی دایره‌ رنگ ترسیم کرد و به این روش می‌توانیم تعداد زیادی رنگ‌های هماهنگ را از دایره رنگی بشناسیم و بطور جداگانه در کمپوزیسیون‌ها بکار بریم.

برای بیان تطابق رنگ‌ها نباید تنها به کاراکترهای گوناگون رنگ‌ها و بیان ارزش مفرد آن‌ها پرداخت. بلکه باید چگونگی وضعیت رنگ‌ها در رابطه با یکدیگر، جهت رنگ‌ها روشنی آنها، درخشش یا تاریکی‌ شان، کمیت رنگ‌ها و ساختمان و توازن آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. افرادی که با رنگ سرو کار دارند معمولاً با احساس و تمایلات ذهنی خودکارهای رنگی را انجام می‌دهند که گاهی به بخش‌های ناخوشایند منتهی می‌گردد خصوصاً زمانی که دو عقیده متفاوت در مقابل هم مطرح می‌گردد در این موارد توجه به نکات عینی می‌تواند بسیاری از اشکالات تقابل ذهنیات را برطرف کند بطور مثال کسی که با رنگ و فرم گیاهان سرو کار دارد باید همواره به رشد نمو گیاهان توجه کند و برگ و گل و میوه و تنه و رنگ‌های آن‌ها را زیر نظر داشته باشد، توجه به چگونگی رنگ، خاک، بوته‌ها، سنگ‌های محیط و شرایط نور و سایه برای موفقیتش ضروری و لازم است و نباید فقط به رنگ‌های مورد دلخواه خودش اهمیت دهد و گل‌هایی را که فقط او دوست دارد پرورش دهد، همچنین باید به رنگ گل‌ها در رابطه با زمینه‌ای که قرار می‌گیرند نیز توجه کافی بنماید.

به هر حال با علم به مطابقت رنگ‌ها، می‌توان آن‌ها را بر طبق قوانینی محدود دسته بندی کرد و به عنوان پایه و اساس در ترکیبات رنگی بکار برد، روابط هماهنگ بین رنگ‌ها ممکن است با دو یا سه یا چهار و یا تعداد بیشتری از رنگ‌ها برقرار گردد بنا بر این گفته می‌شود رابطه بین دو رنگ، سه رنگ، چهار رنگ و یا بیشتر که در مطلب بعدی به دسته بندی آن‌ها می پردازم.

/ 0 نظر / 86 بازدید