استاندارد های فضای سبز (landscape standard)

دوستان زیادی با من تماس می گیرند و از من مقالات و اطلاعاتی در مورد استانداردهای فضای سبز و معماری منظر می خواهند.

چند سال پیش، مجموعه ای را تحت عنوان استانداردهای معماری منظر و فضای سبز ارایه کردم که که با کمک های اسپانسر مجموعه (سازمان پارک ها و فضای سبز شیراز ) موفق به انتشار 20 شماره آن شدم .

مجموعه موجود رو معرفی می کنم و چنانچه عزیزی تمایل به دریافت آن داشت با پرداخت هزینه(هزینه نشریه + هزینه پست سفارشی) می توانم آن را در اختیار قرار دهم

                                                                               

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 1

موضوع: استانداردهای فضائی(ارکونومی)

قیمت: 4000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 2

موضوع: شیب بندی سایت

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 3

موضوع: مدیریت سیلاب قسمت اول

قیمت: 30000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 4

موضوع: مدیریت سیلاب قسمت دوم

قیمت: 2000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 5

موضوع: سیرکولاسیون عابر پیاده

قیمت: 3000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 6

موضوع: سیرکولاسیون دوچرخه

قیمت: 3500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 7

موضوع: سیرکولاسیون وسایل نقلیه

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 8

موضوع: اسناد ساخت و ساز

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 9

موضوع:عملیات ساخت و سار 

قیمت: 2500 تومان

 

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 10

موضوع: گیاهان و کاشت

قیمت: 3500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 11

موضوع: محافظت از منابع انرژی

قیمت: 3000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 12

موضوع: طراحی کاشت درختان

قیمت: 3500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 13

موضوع: طراحی پشت بام سبز

قیمت: 3500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 14

موضوع: طراحی دسترسی معلولین1

قیمت: 4000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 15

موضوع: طراحی دسترسی معلولین 2

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 16

موضوع: طراحی دیوار حائل 1

قیمت: 3000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 17

موضوع: طراحی دیوار حائل 2

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 18

موضوع: کف سازی معابر

قیمت: 3000 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 19

موضوع: طراحی سدهای کوچک

قیمت: 2500 تومان

استاندارد های فضای سبز و معماری منظر

شماره 20

موضوع: طراحی نرده ها ، جدارها و دیوارها

قیمت: 5000 تومان به صورت PDF

 

 

 

 


/ 0 نظر / 58 بازدید