دیوار حایل مهار شده به زمین( دیوار پانلی - دیوار پیش ساخته)

یک دیوار حایل مهار شده به زمین در راهکار شبیه یک دیوار آجری مدوله پیش ساخته می باشد، ولی به طور  مشخص زمانی که دیوارهای بزرگ تر مورد نیاز باشد، استفاده می شوند. این دیوارها از پانل های نمای بتنی چفت و بستی و پر شده از خاک بدون قابلیت چسبندگی و تقویت شده با نوارهای باریک فلزی یا پلیمری چفت شده به پانل های نما،  تشکیل شده اند . این نمونه از سازه ها  از اصول ساخت و ساز صفحه ای با کش های مهارشده به وزنه های مهار استفاده می کنند، به استثنای نمونه ای که چندین نوار (یعنی، کش های مهار)، برای مهار بجای وزنه های مهار، بر اصطکاک اتکا دارند. نوارها، به طور  معمول از فولاد گالوانیزه شده هستند که تنش های کششی در خاک ریزی انجام شده در میان اصطکاک با خاک را جذب کرده و بدین وسیله خاک را دریک توده ثقلی یکپارچه نگه می دارند. پانل های نما اجزای سازه ای نیستند، از این روی آنها می توانند در هر نوع چفت و بستی با طرح هندسی ساخته شده یا اجرا گردند. یک نمونه نسبت عمق مهار به ارتفاع،  می باشد. [Ramsey/Sleeper, 1994]

سازه مهار شده به زمین با قالب ریزی یک بالشتک تراز شده بتنی و آرماتور بندی شده برای تقویت و تنظیم اولین لایه پانل های نما آغاز می شود. بالشتک تراز شده بر روی سایت آماده سازی شده در عمقی زیر سطح تمام شده، بسته به شرایط خاک و ارتفاع دیوار، قالب گیری می شود. اولین ردیف پانل های نما چیده شده و بر روی بالشتک تراز شده قرار می گیرند، و توسط اولین بخش خاکریزی با خاک بدون چسبندگی (یعنی، سیلت، ماسه، خرده سنگ و غیره)،که پخش و کوبیده می شود، ادامه می یابد. اولین لایه نوارهای تقویتی بر روی خاکریزی قرار گرفته و به پانل های نما چفت و بست می شود. خاکریزی بر روی طرح صورت گرفته و متراکم می شود. این فرآیند تا زمان رسیدن به ارتفاع مورد نظر دیوار تکرار می شود.

 

 

 

سازه حایل مهار شده به زمین برای شرایطی که خاکریزی نیاز باشد یا خاکریزی می تواند در آن صورت گیرد، مناسب می باشد. ترکیب انعطاف پذیر آن می تواند نشست جزیی را در خاک های فونداسیون ضعیف تحمل نماید. برای اطمینان از استحکام و پایداری دیوار، خاکریزی آن باید در مقابل فرسایش محافظت شود. فوم پلی استری در درزها تزریق شده یا صافی پارچه ای در پشت درزها قرار می گیرد تا زهکشی را فراهم آورد ولی لایه های خاک را از شسته شدن محافظت نماید.[همان]

/ 0 نظر / 72 بازدید