سنگدانه های سنگین

 
برای تولید بتن سنگین از سنگدانه های سنگین مانند باریت ، فروفسفر ، ژئوتیت ،؛ هماتیت ، ایلمنیت ، لیمونیت ، مگنتیت و ذرات پانچی فولادی چربی زدایی شده استفاده می شود . در مواردی که به مقدار آب بلوری بالایی احتیاج است ، می توان از سوپانتیت ( که کمی سنگین تر از سنگدانۀ معمولی است ) یا بوگیت استفاده کرد .
 در مواردی که به بتنی با جرم مخصوص بیش از kg/m3 4800 احتیاج است ، از ذرات پانچی فولادی و ساچمه استفاده می شود .
به طور کلی انتخاب سنگدانه براساس خصوصیات فیزیکی ، قابلیت دسترسی و هزینه انجام می شود . سنگدانه های سنگین باید تا حد معقولی از مواد ریز ، روغن و مواد خارجی تاثیر گذار بر پیوستگی خمیر با ذرات سنگدانه یا هیدراسیون سیمان عاری باشند . از کارایی خوب ، جرم مخصوص حداکثر و صرفه جویی اقتصادی ، سنگدانه ها باید تقریباً شکل مکعبی داشته و ذرات پولکی یا دراز در آن زیاد نباشد .

/ 0 نظر / 16 بازدید