تضاد همزمان

این تضاد عبارت از فعل و انفعالاتی است که در چشم و ذهن در مقابل رنگ‌ها به وجود می‌آید بدین معنی که هر رنگی پس از روئیت به رنگ مکمل نیاز پیدا می‌کند، این عمل در چشم انجام و احساس می‌گردد و حتی ممکن است رنگ مکمل حاضر نباشد ولی چشم خود به خود آن را به وجود آورد یعنی پیدایش رنگ‌های هم پایه وجود خارجی ندارند و مخلوق ذهن ماست و توام با احساسی که با دگرگونی همراه است و با نگاه و تأمل زیاد این تغییر رو به نقصان می‌رود و زمانی که احساس همزمانی رنگ‌ها شدید تر شود، چشم را خسته خواهد کرد این تضاد می‌تواند آنقدر نیرومند باشد که در لحظه اول مشاهده، پدیده رنگی در هم و پس و پیش به نظر آید.

اثر هم پایه بین دو رنگ غیر مکمل نیز به وجود می‌آید و هر کدام از این دو ممکن است تأثیر دیگری را تغییر دهد تا آن که آن را مکمل خود گرداند. تحت چنین شرایطی است که رنگ‌ها خصوصیت دینامیک به خود می‌گیرند و ثبات و دوام آن‌ها حالت متغیر پیدا می‌کند، مضافا تحت شرایطی که شخص آن‌ها را ملاحظه می‌کند تغییر می‌نمایند و به نحو غیر واقعی در بعد و فاصله جدیدی به نظر می‌آیند و رنگ، جنبه غیر مادی به خود می‌گیرد. این اصل نشان می‌دهد که احساس یک رنگ همیشه مطابق با اثرش نیست و جنبه عینی آن نیز مطرح است .

اگر رنگ‌های اولیه زرد و قرمز در روی زمینه آبی خالص قرار بگیرنذ نمودی ثابت ژیدا می کنند در صورتی که اگر همین دو رنگ را در زمینه دیگری مثل سبز آبی قرار دهیم نمود دو رنگ قرمز و زرد به کلی متغیر می‌شود.

اوج تغییر زمانی است یک زمینه، زمینه دیگری را به محاصره خود در می‌آورد و به علت اینکه اثرات تباین همزمان دو جانبه است هر دو زمینه تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می‌کنند  و در این ترکیبات و برخورد‌های رنگی تمام محدوده‌ها و زمینه‌های در جوار یکدیگر، به هنگام برخورد با هم بوسیله همدیگر متأثر می‌شوند مثلاً  مربع خاکستری در زمینه نارنجی، آبی به نظر می‌آید. 

/ 0 نظر / 258 بازدید