دیوار طره ای با بلوک بتنی مسلح:

 یک دیوار طره ای بلوک بتنی مسلح با استفاده از یک طرح کنسول و ملاط می تواند بدون چارچوب در محل قرار گیرد(شکل 26-2). میلگردهای عمودی آرماتوربندی باید به طور  تقریب بین 10 میلی متری داخلی نمای بلوک ها در طرف کششی (یعنی، طرفی که خاک نگه داشته می شود) قرار گیرد تا میلگردها به ملاط متصل شوند. درزها با دوغاب پر شده، که باید به طور  کامل در طول ریختن ملاط میل زنی شوند. درزهای ساختاری افقی باید طوری شکل گیرند که اگر عملیات اجرایی برای بیش از یک ساعت متوقف ماند، بتوانند بلوک ها را در یک تراز یکسان با ملاط، 25 میلی متری در زیر راس کار نگه دارند.طرز عمل های گوناگون معماری در نمای دیوار حایل را می توان با بلوک های بتنی نیم لایی و نیم سابیده شده انجام داد.  بلوک ها را می توان در بند کشی جاری معمولی ، یا با درزهای عمودی به ارتفاع دیوار قرار داد

شکل( 26- 2 ) دیوار طره ای با بلوک های سیمانی مسلح

[Charles W. Harris & Nicholas T. Dines, 1998]

 D=H÷3، یا 600 میلیمتر، یا عمق یخبندان، هرکدام که بیشتر باشد. از میلگردهای نمره 4 برای H کمتر از 1800 میلیمتر استفاده کنید. از درزهای انبساط در فواصل حداکثر 30 متری استفاده کنید. از خاک هایی که دارای یک تحمل فشار مجاز کمتر از mPa 0.575 (1.5 تن بر فوت مربع) است، استفاده نکنید.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در نظرگاه اطلاع دهید و ایمیل بگذارید تصاویر را نیز با ذکر شماره تصویر ارسال خواهم نمود.

/ 0 نظر / 14 بازدید