رنک در سبک های هنری ...4

- باربیزون: آثارشان اغلب شامل مناظر زندگی روستایی است که در زمانی کوتاه نقاشی می‌شد مثل آثار فرانسوا میله، کامیل کرو[1]. (کتاب رنگ-ایتن)

- رئالیسم[2]: شیوه‌ای است که به تجسم حقایق و واقعیت‌ها می‌پردازد و از اقران پیشین تفاوتش در این بود که از هر گونه خوش آیند کردن مضامین پرهیز کرده و واقعیت راهما نگونه که هست می‌نمایاند، شعارپردازی نکرده و وعده‌های شیرین نمی‌دهد. مثل آثار ادوارد مانه[3]، کوربه، ایوان شیشکین، دومیه وایلیارپین. (کتاب رنگ-ایتن)

- امپرسیونیسم[4]: هدف اصلی این شیوه دست یافتن به یک طبیعت گرایی تازه براساس تجزیه و تحلیل دقیق رنگ‌ها و والورهای سایه روشن بود و می‌خواستند بازی شوروی اشیاء را نشان دهند و سایه‌ها را از ترکیب رنگ شیئی با رنگ مکمل آن بدست آورد (مثلاً وقتی رنگ یک شیئی زرد بود آن‌ها سایه آن را از ترکیب بنفش با زرد درست می‌نمودند) و برای نشان دادن بازی نور به سرعت کار می‌کردند. بعدها این شیوه به صورت نیمه علمی درآمده و رنگ‌ها با روش‌های علمی بکار می‌رفتند که نئو امپرسیونیسم نام گرفت و اعتقاد هنرمندان این روش این بود که با این شیوه صداقت بصری نسبت به طبیعت به کمال خود می‌رسد. در امپرسیونیسم معمولاً فرم فدای ترسیم نور و بازی‌های آن می‌شود و حدود مشخص و اشکال متعادل و روشن و واضح در آثارشان دیده نمی‌شود مثل کارهای کلودمونه[5]، آگوست رنوار، ادگاردگا[6]، پل سزان[7] مانه وسیسلی[8]. اساس شیوه امپرسیونیسم در نکات ذیل خلاصه می‌شود:

1- نقاشی در فضای آزاد

2- توجه به تغییرات نور در رنگ‌ها در ساعت مختلف روز

3- تأثیر جو در رنگ‌ها و توجه به رنگ‌های طبیعت در فواصل مختلف.

4- انعکاس رنگ‌های اشیاء مختلف در یکدیگر و تأثیر رنگ‌های پیرامونی.

5- در کنار هم قرار دادن رنگ‌های مکمل به منظور شادابی و درخشندگی بیشتر رنگ‌ها

6- ترکیب نکردن رنگ‌ها در یکدیگر و بکار بردن رنگ‌های خالص. (کتاب رنگ-ایتن)

پل سزان (1839-1906) که عنوان بزرگترین نابغه هنر معاصر و پدر نقاشی جدید را به خود اختصاص داده است به شکل و فرم اهمیت داده و نظریه‌اش چنین بود "شکل همه چیز در طبیعت بر اساس شکل کره، مخروط و استوانه قرار دارد. نقاش باید بیاموزد که چگونه اثر خود را بر پایه‌ این اشکال ساده بنا کند." (کتاب رنگ-ایتن)

ژرژسورا[9] نیز صورتی علمی به رنگ آمیزی امپرسیونیسم داد و شیوه دیویزیونیسم[10] که از مشتقات امپرسیونیسم است را به وجود آورد. (کتاب رنگ-ایتن)

 در این شیوه رنگ‌ها با هم آمیخته نمی‌شوند بلکه برای بدست آوردن رنگ مورد نظر رنگ‌های خالص به صورت نقاط کوچکی در کنار هم قرار می‌گیرند (مثلاً زرد و آبی برای رنگ سبز) که با مشاهده از فاصله‌ای مناسب این نقاط کوچک رنگی در چشم بیننده ترکیب می‌شوند و با فاصله دید بیشتر این عمل شدت پیدا می‌کند و رنگ‌های حاصله بسیار شفاف تر و درخشان تر هستند. (کتاب رنگ-ایتن)

- سمبولیسم وآر نوو: شیوه‌ای است که هنرمند واقعیت‌ها را بصورت نماها و سمبول بیان می‌کند، ذهنیت در آثار آنان افراطی بوده و به همین دلیل مضامین هنر سمبولیک بغرنج و معما گونه‌اند و آرنوو که شیوه معماری و تزئینات داخلی بود بر اساس سمبولیسم به وجود آمد. (کتاب رنگ-ایتن)


[1] - J.B. Camille Corot

[2] - Kealism

[3] - Edouard Manet

[4] - Impressionism

[5] - Claude Monet

[6] - ililaire Germain Edgar Degas

[7] - Cezanne

[8] - Alfred Sisley

[9] - George Seurat

[10] - Divisionism 

/ 0 نظر / 37 بازدید