e. مصالح خاکریز مسلح

سازه های MSEW

دیوارهای MSE برای دوام، زهکشی خوب، قابلیت ساخت، و بر هم کنش خوب تسلیح خاک که می تواند از مصالح ای که خوب دانه بندی شده اند حاصل گردد و این نیاز به کیفیت بالای مصالح خاکریز دارند.

بسیاری از سیستم های MSE به اصطکاک مابین اجزای تسلیح و خاک بستگی دارند. در چنین مواردی، مصالحی با مشخصه های اصطکاکی بالا تعیین شده و مورد نیاز می باشد. برخی سیستم ها به فشار مقاوم بر روی اجزای تسلیح تکیه کرده و در این موارد، هنوز کیفیت خاکریز بحرانی می باشد. بطور کلی این شرایط کاری، استفاده از خاک های دارای میزان رس بالا را ممنوع می سازد.

از نقطه نظر ظرفیت تسلیح، خاکریز های دارای کیفیت پایین می توانند برای سازه های MSEW مورد استفاده قرار گیرند؛ با این حال، یک خاکریز دانه ای دارای کیفیت بالا دارای مزایایی می باشد که این مزایا عبارتند از ایجاد زهکشی آزاد، فراهم کردن دوام بهتر برای تسلیح فلزی، و نیاز به تسلیح کمتر. در استفاده از خاک های دانه ای مزیت های قابل توجهی مانند کارایی، خاکریزی و تراکم موجود می باشد. که شامل افزایش سرعت نصب دیوار و بهبود نگهداری خطاهای مسیر دیوار می باشد.

سازه های RSS

شیب های خاکی مسلح معمولا با اجزای روساخت صلب ساخته نمی شوند. شیب های ساخته شده با یک سطح انعطاف پذیر بدین طریق می توانند کج شدگی های کمتری را تحمل کنند که ناشی از نشست، یخبندان و ذوب، یا خشک شدن خاکریز می باشد. بعنوان یک نتیجه، هر خاکی مطابق شرایط ساخت خاکریز باشد، می تواند در سیستم شیب مسلح مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، مصالح دارای کیفیت بالاتر مشکلات کمتری را برای تسلیح در رابطه با دوام بوجود می آورند و کار کردن با آن ها و خاکریزی و متراکم کردن آنها آسانتر است، که این موارد منجر به افزایش سرعت ساخت می گردد.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید