چیدمانی خلاقانه

طی ده سال فعالیت و تولید گلفوژ و همکاری با بسیاری از همکاران در زمینه دیوار حائل، ماه گذشته سفارشی برای خرید گلفوژ داده شد با این تفاوت که تقاضای گلفوژ رنگی هم داده شده بود.

سفارش دهنده مهندس جوانی به نام دهقان بود، وقتی با ایشان گفتگو کردم متوجه شدم برای شرایط ویژه ای می خواهد از گلفوژ تیپ یک استفاده کند که هم دارای شیب کم و هم بر روی کانال جمع آوری آب های سطحی کارخانه ای بود که به وسیله درپوش های بتنی پوشیده شده بود.

کنجکاوی مرا واداشت به پروژه او سر بزنم تصویر زیر گوشه ای از ایده خلاقانه اوست و فکر می کنم پس از گلکاری و طرحی که ایشان در نظر دارد شرایطی منحصر به فرد ایجاد کند.

 

برای ایشان موفقیت آرزو می کنم

شریعتی

دوم اسفند 92

/ 0 نظر / 61 بازدید