اجرای گلفوژ در قوس ها

اجرای گلفوژ بسیار ساده و نسبت به سایر مصالح سریع تر است اما برای اجذای برخی قسمت ها مثلا بر روی شیب ها و قوس های موجود در پروژه نیازمند تجربه و اجرای مهندسی آن ها است .

توضیح خلاصه آن اینکه زاویه بین دو گلفوژ و فاصله بین آن ها باید با دقت انتخاب شود تا یک قوس زیبا اجرا شود.

توضیح اینکه در دتایل اجرای گلفوژ برخی خطوط حذف شده یا تغییراتی داده شده است تا درک بهتر تصویر راحت تر شود.


/ 0 نظر / 163 بازدید