اندازه و نوع سازه

از لحاظ تئوریک هیچ محدودیت ارتفاعی برای سازه های MSEW وجود ندارد. سازه های دارای ارتفاع بیش از 25 متر (80 فوت) با موفقیت تمام با تسلیح های فولادی ساخته شده اند در حالیکه یک چنین ارتفاع هایی را به ندرت می توان در سازه های مربوط به حمل و نقل یافت. خاکریز های RSS با ارتفاع های بزرگتری ساخته شده اند.

محدودیت های عملی اغلب از لحاظ اقتصادی و مقاومت کششی مصالح تسلیح در دسترس آشکار می گردند. برای پایه های کناری پل ها هیچ محدودیت تئوریک از لحاظ طول دهانه ی وجود ندارد، اگرچه هرچه ارتفاع بلند تر باشد، سطح پی مورد نیاز برای نگهداری تیر ها نیز بزرگتر خواهد بود. از آنجایی که ظرفیت باربری در خاک مسلح محدود به 200kPa (4000psf) می باشد، یک پی بزرگتر برای پایه، علاوه بر اینکه طول دهانه را افزایش می دهد، هزینه ی روسازی را نیز افزایش خواهد داد.  این هزینه ی اضافی باید بوسیله ی صرفه جویی های بالقوه ی MSE نسبت به یک پایه ی پل سنتی که دارای طول دهانه ی کوچکتری می باشد، متعادل گردد. به عنوان یک گزینه در چنین مواردی، در نظر گرفتن تکیه گاه تیر های پل بر روی فونداسیون های عمیق که در داخل ناحیه خاکریز مسلح قرار گرفته است، ممکن است اقتصادی باشد.

حد پایین ارتفاع سازه معمولا از لحاظ اقتصادی مشخص می گردد. زمانی که حصار های ترافیک (گارد ریل) ها مورد استفاده قرار گیرند، دیوار های کوتاه بر روی فونداسیون های خوب با ارتفاع کمتر از 3 تا 4 متر اقتصادی می باشد، زیرا پایه ی لنگر واژگونی این حصار ها یک سوم هزینه ی ساخت سازه ی MSE را به خود اختصاص می دهد. برای دیوار های طره ای، حصار در حقیقت امتداد یک میله است که تاثیر کمی بر روی هزینه ی کلی دارد.

اندازه ی کل سازه (بر حسب متر مربع از وجه) در مقایسه با انواع دیگر دیوار های نگهدارنده دارای تاثیر اقتصادی کمتری دارند. با این حال، هزینه ی واحد برای پروژه های کوچک که اندازه ی آنها کمتر از 300 متر مربع (3000 فوت مربع) می باشد، در حدود 10 تا 15 درصد بیشتر است.

RSS ممکن است در مناطق شهری در جاهایی که محدویت عبور و مرور وجود دارد یا در مورد پروژه های عریض سازی که خاکریز های باریک و طولانی ضروری می باشند، از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد. در مناطق شهری باید به این نکته توجه کرد که دسترسی به عبور و مرور در کجا وجود دارد، زیرا آنها بسیار اقتصادی تر از سازه های MSEW دارای وجه قائم می باشند.

 

/ 0 نظر / 90 بازدید