گلفوژ تیپ یک

گلفوژ تیپ 1-

  • ابعاد گلفوژ تیپ یک: 20×45×55
  • حجم: متوسط مناسب برای گیاهان خزان کننده و فصلی
  • وزن: 2+50
  • زاویه: بین 45تا 68 درجه شیب دیواره
  • ارتفاع: سازه ( ترانشه) تا 3 متر
  • عیار سیمان: 400
  • مقاومت: 350
  • اتصال ریشه با خاک: از طریق کف
  • نوع مسلح کننده خاک : ژئوگرید و ژئوتکستایل

امکان کاشت گیاهان همیشه سبز و ریشه حساس وجود ندارد یا بسیار اندک است

 

به زودی مطالب کامل تری در این صفحه درج می شود

این مطالب شامل تصاویر و نحوه اجرای دیوار حائل با استفاده از گلفوژ تیپ یک خواهد بود

/ 0 نظر / 42 بازدید