رنگ و کاربرد آن در طراحی معماری و فضای سبز- قسمت اول

مقدمه:

با توجه به اهمیت رنگ‌ها از جهات مختلف و این که گیاهان از جهت برگ، گل، میوه و پوست تنه دارای رنگ‌های متنوع و مختلفی هستند و برای ترکیب گیاهان با هم نیز دانستن قوانین کاربرد رنگ‌ها فوق العاده مؤثر است، در ابتدای این فصل به شناساندن رنگ‌ها و نحوه کاربرد آن‌ها پرداخته‌ایم و در بخش دوم، فرم‌ها، المان‌های اصلی طراحی و استفاده از تکنیک‌های مختلف در خلق فضا و عملکردهای مختلف در فضاهای سبز را مطرح کرد‌ه‌ایم و در انتها به ارتباط منسجم و ناگسستنی معماری با طراحی فضای سبز اشاره کرده و فرآیند و چگونگی روند طراحی مناظر را بازگو نموده‌ایم که به این ترتیب، این فصل مجموعه‌ای از اطلاعات جامع، اساسی و مورد نیاز در امر طراحی گیاهان را مطرح می‌سازد. 


بخش اول – رنگ و کاربرد آن در طراحی:

الف- رنگ و سبک‌های هنری در جهان:

دنیایی که نظاره گر آن هستیم پوشیده از رنگ است و تصور جهان، بدون رنگ معنا ندارد، رنگ عنصری است که جزئی از تمام پدیده‌ها و موجودات است و در تمامی اعصار در زندگی بشر نمود داشته است، کوشش انسان نیز بر شناسائی رموز و اسرار آن است تا به به صورت مطلوب آن را در زندگی خود بکار برد و در قرون اخیر روانشناسان، فیزیکدان‌ها و فیزیولوژیست‌ها، شیمی دان‌ها، جامعه شناسان و هنرشناسان، رنگ و نور و بینائی را مورد مطالعه عمیق و علمی قرار داده‌اند و با کوشش مشترک محققین و هنرمندان انتظار می‌رود رموز رنگ‌ها بیش از پیش شناخته شده و قوانینی تازه و جدید کشف نموده و راه‌های نوینی جهت شناسائی کامل تر و کاربرد آن‌ها پیدا کنند. نیوتن برای اولین بار توانست با تجزیه نور سفید رنگ‌های طیف را بدست آورد و دریافت نور سفید شامل انواع اشعه‌هائی است که هرگاه بطور جداگانه به شبکه چشم انسان بتابند احساس یک رنگ مجزا به وجود خواهند آورد و ترکیب این امواج یا اشعه‌های نوری در چشم، رنگ سفید را محسوس می‌سازد. پس از نیوتن تاکنون نظریه‌های علمی بی شماری در رابطه با رنگ‌ها ارائه شده است که عمدتاً در مورد تجزیه نور و عبور آن از فیلتر‌ها و شیشه‌های رنگین است در صورتی که دید عادی انسان که با نمود ظاهری رنگ اشیا سروکار دارد موضوعی بی‌‌نهایت عجیب و پیچیده است بطور مثال "شکل برگ قلبی بوده و به رنگ سبز است، به نظر چنین می‌نماید که شکل برگ خاصیت ذاتی است در حالی که رنگ همواره در اثر مداخله عوامل محیط دستخوش تغییر می‌گردد، سبزی یک برگ از دور آبی به نظر می‌آید و یا در سایه به رنگ ارغوانی درآمده و در غروب آفتاب سرخ فام می‌گردد، در بهار رنگ برگ‌ها سبز روشن است در تابستان تیره می‌شود و در پائیز به رنگ زرد و نارنجی در می‌آید، این است که اگر اثرات رنگ‌های موضعی و پیرامون شیئی را در نظر بگیریم و ترکیب رنگ‌های پیرامونی را با رنگ خود شیئی ارزیابی کنیم خواهیم دید که شناخت و درک و کاربرد رنگ‌ها تا چه حد پیچیده و مشکل است. امپرسیونیست‌ها دریافته بودند که تغییرات رنگ در طبیعت از خواص ذاتی اشیاء نیست و میزان تابش نور و شرایط مختلف جوی این تغییرات را به وجود می‌آورند آن‌ها رنگ ظاهری اشیاء را دقیقاً مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به رنگ موضعی نیز توجه فراوان نمودند. از زمان امپراسیونیست‌ها تاکنون تحولاتی در فرم و رنگ به وجود آمده است که مطالعه آثار هنری به ما امکان می‌دهد تا تحولات هنر از نظر کاربرد رنگ را مورد دقت قرار داده و با مفاهیم آن آشنا شویم و یا به نحوی از انحاء آن‌ها را در طراحی بکار بریم: 

محمد مهدی شریعتی ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٤
=============================== =============================== Link Code: =============================== ليست وبلاگ‌های به روز شده ===============================